برچسب: طراحي دکل

ارتفاع دکل به چیزی بستگی دارد

ارتفاع دکل به چیزی بستگی دارد

تولید دكل هاي مخابراتی مانند : دکل مهاری ، خودایستا و منوپل موجود در سطح شهر و کشور و جهان بر حسب ارتفاع از دكل ۶ متري تا دكل ۳۲۰ متري مي باشد که نصب دكل هايي…

Shopping cart