بدر رایان جنوب

شرکت بدر رایان جنوب، پیشرو در صنعت IT به منظور توسعه فعالیت های خود در محیطی پویا جهت پست های زیر در دفتر تهران یا دفتر خوزستان دعوت به همکاری می نماید : متقاضیان می­توانند رزومه خود رابه آدرس زیر es@badrrayan.com ارسال نمایند.

فرم استخدامی بدر رایان جنوب

فرصت های شغلی بدر رایان جنوب

کارشناس شبکه

برای درخواست این شغل رزومه خود را برای ما ایمیل کنید یا از طریق فرم بالا درخواست شغلی خود را ارسال نمایئد

کارشناس حسابداری

برای درخواست این شغل رزومه خود را برای ما ایمیل کنید یا از طریق فرم بالا درخواست شغلی خود را ارسال نمایئد

کارشناس فروش

برای درخواست این شغل رزومه خود را برای ما ایمیل کنید یا از طریق فرم بالا درخواست شغلی خود را ارسال نمایئد

کارشناس رایانه

برای درخواست این شغل رزومه خود را برای ما ایمیل کنید یا از طریق فرم بالا درخواست شغلی خود را ارسال نمایئد

کارشناس اداری

برای درخواست این شغل رزومه خود را برای ما ایمیل کنید یا از طریق فرم بالا درخواست شغلی خود را ارسال نمایئد

کارشناس فنی

برای درخواست این شغل رزومه خود را برای ما ایمیل کنید یا از طریق فرم بالا درخواست شغلی خود را ارسال نمایئد

بدر رایان جنوب اعتماد گسترده نزد مشتریان

ارسال رزومه خود به آدرس ایمیل es@badrrayan.com

Shopping cart