تعمير و نگهداري دکل هاي مهاري

تعمير و نگهداري دکل هاي مهاري

تعمير و نگهداري دکل هاي مهاري :با تغيير فصل و طي بازه هاي زماني مستمر و متناوب کل اجزاي دکل بايد مورد بازبيني و بررسي قرار گرفته شود و چنانچه قطعات معيوبي در اتصالات مانند : پيچ ، مهره ، گوشواره ، کرپي ، مهارکش و … ديده شود تعويض مي شوند. همچنين اتصالات جوشکاري شده نيز بررسي شوند تا در صورت ضعيف شدن نقطع اتصال تقويت و مرمت شوند.

دکل هاي مهاري هم مانند ساير دکل هاي مخابراتي در طول زمان با توجه به شرايط محيطي قطعات مختلف آن دچار تغييراتي مي شوند. هنگام وزش باد و با توجه به ارتعاش سازه دکل بيشتر اجزاء دکل در مقياس کوچک دچار تغيير مکان شده و دوباره به مکان قبلي خود باز مي گردند. همچنين با توجه به تغييرات دماي محيط کليه اجزاي دکل بطور مستمر دچار تنش و کرنش مي شوند. پوشش سطحي اجزاي دکل نيز که از جنس گالوانيزه ميباشند طي دوره بهره برداري دچار تغييراتي خواهند شد.

تولید دکل های مهاری

در دکل هاي مهاري علاوه بر سازه دکل , کابل هاي مهار نيز با گذشت زمان دچار تغييراتي خواهند شد. با توجه به اينکه اين کابل ها به طور دائم تحت کشش ناشي از بار باد وارد شده بر دکل مي باشند با گذشت زمان دچار کرنش شده و به مرور طول آنها افزايش مي يابد. اين موضوع با افزايش دما در فصول گرم سال شدت بيشتري داشته که منجر به انحراف دکل از حالت تراز و قائم مي شود. در اين مواقع علاوه بر نيروي کششي که از جانب باد بر کابل هاي مهار وارد مي شود وزن سازه دکل نيز با ايجاد مولفه افقي نيرو باري مضاعف بر کابل هاي مهار ايجاد مي کند. با افزايش نيروهاي وارد بر کابل مهار امکان واژگوني دکل وجود خواهد داشت .

تعمير و نگهداري دکل

پوشش گالوانيزه کابل مهار دکل از نوع گالوانيزه گرم مي باشد اما با توجه به فرآيند ساخت اين کابل ها معمولا ضخامت اين پوشش گالوانيزه کمتر از ساير اجزاي دکل است که اين خود باعث مي شود که زودتر از ساير اجزا دچار خوردگي و پوسيدگي شود . به همين دليل در يک دکل مهاري کابل هاي مهار بحراني ترين اجزاء در فرآيند نگهداري محسوب شده و بايستي در فواصل زماني منظم تعويض شوند.

رگلاژ دکل مهاري چيست؟

با گذشت زمان و يا تغيير فصول گرم و سرد سال بايد بازبيني و بررسي دکل مهاري و متعلقات آن جهت جلوگيري از صدمات و خطرات احتمالي و غير قابل پيش بيني انجام شود ، چرا که ممکن است سيم مهارها از حالت استاندارد خود خارج شوند ؛ يا با افزايش نيروهاي وارد بر کابل مهار امکان واژگوني دکل وجود داشته باشد ؛ پوشش گالوانيزه دکل مهاري و يا متعلقات دکل دچار خوردگي و پوسيدگي شده باشند ؛ همه ي اين موارد بررسي و چک کردن دکل را لازم و ضروري مي کند که در اصطلاح به اين کار رگلاژ دکل مهاري يا آچارکشي دکل مي گويند .

واحد تولید دکل بدر رایان جنوب آماده ارائه خدمات پشتيباني و نگهداري دکل های مهاري مي باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های تماس ما در ارتباط باشید

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

Shopping cart