خوزستان-سربندر-روبروی بیمه مرکزی ایران                                                                                          
۰۶۱۵۲۲۳۲۱۶۰

جشنواره رمضان بدر رایان جنوب

جشنواره ماه رمضان بدر رایان جنوب

ویژه مشترکین وایرلس جدید و سابق
از ۱ خرداد تا ۳۱ مرداد
سرعت:۲ تا ۸ مگابایت

حجم بسته: ۱۸ گیگابایت

مدت زمان:۳ ماهه

قیمت:۲۰۰۰۰ تومان

از ۱ خرداد تا ۳۱ مرداد
سرعت:۲ تا ۸ مگابایت

حجم بسته: ۶۵ گیگابایت

مدت زمان:۳ ماهه

قیمت:۵۳۰۰۰ تومان

از ۱ خرداد تا ۳۱ مرداد
سرعت:۲ تا ۸ مگابیت

حجم بسته: ۱۲۰ گیگابایت

مدت زمان:۳ ماهه

قیمت:۸۸۰۰۰ تومان

null
ماه رمضان ماه خوبی هاست
برای دریافت سرویس های جشنواره ماه رضمان بدررایان جنوب به حساب کاربری خود وارد شوید
ورود به حساب کاربری
  • سامانه ۱۹۵