خوزستان-سربندر-روبروی بیمه مرکزی ایران                                                                                          
۰۶۱۵۲۲۳۲۱۶۰

فرصت های شغلی

استخدام در بدر رایان
estekhdam
تاریخ تولد(الزامی)

تاریخ تولد خود را وارد کنید

مدارک تحصیلی؛سوابق شغلی؛رزومه

ارسال فایل رزومه
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز ۱۰ MB

لطفا صبر کنید
  • سامانه ۱۹۵